België

Wanneer een werkgever werknemers uitleent in België aan een derde, om daar te werken onder leiding en toezicht van deze derde, is er sprake van terbeschikkingstelling. Terbeschikkingstelling van werknemers in België is in principe bij wet verboden, maar wordt onder bepaalde voorwaarden toch toegestaan. Een van de uitzonderingen is uitzendarbeid.

Om onder de vrijstelling van uitzendarbeid te kunnen vallen, dient het uitzendbureau in België verplicht een erkenning als uitzendkantoor te krijgen. Zonder deze erkenning is het niet mogelijk om uitzendactiviteiten (dus, personeel aan derden uit te lenen) te verrichten.

dNM kreeg regelmatig de vraag vanuit opdrachtgevers om mensen uit te zenden naar België, maar tot 23 september moesten zij dit afwijzen, vanwege het niet bezitten van de erkenning. dNM is daarom het traject opgestart om de erkenning te verkrijgen, en deze is op 23 september tijdens een hoorzitting bij het SERV toegewezen! dNM kan dus per 1 oktober mensen uitzenden in België, om precies te zijn in het Vlaams Gewest. Het nummer van onze erkenning is VG 2125/U. Deze erkenning past volledig binnen de lange termijn visie van dNM, om als betrouwbare partij, waar kwaliteit in de dienstverlening, naar zowel werknemers als opdrachtgevers, centraal staat, samen met onze klanten te streven naar duurzame relaties. Daarnaast is het, gezien de geografische ligging van ons kantoor, natuurlijk een logische keuze. De Antwerpse havens en Gent liggen om de hoek!

Voordat een werknemer tewerkgesteld wordt in België zal dNM deze vooraf informeren over de gang van zaken en de praktische gevolgen. Wanneer een Nederlandse werknemer in België gaat werken verandert er namelijk iets. De werknemer blijft sociaal verzekerd in Nederland (dit wil zeggen, bouwt rechten voor WW, AOW, WIA e.a. en pensioen gewoon op in Nederland) maar betaalt loonbelasting in België. Omdat belasting een nogal ingewikkeld item is in België, verzorgt dNM voordat de werknemer start een proforma berekening, waarin een schatting wordt gemaakt van de in te houden loonbelasting, de zogenaamde bedrijfsvoorheffing. Deze bedrijfsvoorheffing is lager dan de finale belasting, dus kiest dNM ervoor om naast de bedrijfsvoorheffing ook nog een zogenaamd ‘fiscaal voluntariaat’ in te houden, zodat er geen tot weinig kans is op een naheffing. Wanneer de werknemer dit niet wil, dan wordt alleen de bedrijfsvoorheffing toegepast maar dient de werknemer rekening te houden met een naheffing. Ter illustratie, de bedrijfsvoorheffing bedraagt ongeveer 11%, dus dit is aanzienlijk lager dan de ‘finale’ belasting, die meestal varieert van 30 tot 40%. Voor de proforma berekening dient de werknemer dNM vooraf te informeren over zijn of haar persoonlijke situatie, hiervoor heeft dNM een vragenlijst opgesteld. Als men in België tewerkgesteld wordt, dient men ook in het bezit te zijn van een Limosa- en een A1 verklaring. dNM zorgt hiervoor. Als werknemer in België krijg je te maken met Belgische feestdagen, dit zijn er iets meer dan in Nederland. De werknemer krijgt deze feestdagen altijd doorbetaald.

Wanneer dNM een kandidaat tewerkstelt bij een Belgische werkgever, dienen wij vooraf geïnformeerd te worden over het Paritair Comité waaronder uw onderneming valt, zodat wij deze beloning over kunnen nemen. De werknemer heeft namelijk naast het geldende loon, ook recht op dezelfde toeslagen als de medewerkers van de werkgever en daarnaast ook de doorbetaling van de feestdagen geldend in België. Verder is dNM verplicht om een percentage van het loon af te dragen aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten, waaruit bijvoorbeeld een dertiende maand wordt uitgekeerd aan alle werknemers in België. Voordat de werknemer bij de inlener van start gaat, wordt veen kostprijs afgegeven. Deze kostprijs omvat dus naast de standaard loonkosten van de kandidaat, ook de uitbetaling van Belgische feestdagen, en de afdracht voor het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. dNM is aangesloten bij een sociaal secretariaat in België en zij zijn gemachtigd om de betalingen naar dit sociaal fonds en de Belgische belastingdienst te doen. Zo is de werkgever ervan verzekerd dat dNM aan al haar verplichtingen voldoet.