Bemiddeling

De core business van dNM is bemiddeling, waarbij in basis de wet- en regelgeving vanuit de ABU CAO wordt gevolgd. Naast het reguliere uitzenden en detacheren biedt dNM ook werving en selectie, en bemiddeling voor ZZP-ers.

Normaliter krijgt een werknemer bij aanvang een uitzendovereenkomst ‘fase A’. Dit betekent in de praktijk, een vrij opzegbare overeenkomst, waarin alle partijen zonder opzegtermijn de overeenkomst kunnen beëindigen. Bij deze uitzendovereenkomst wordt het salaris uitbetaald over de gewerkte uren, heeft men bij ziekte altijd 2 wachtdagen, en wordt de ziektewetuitkering deels geregeld door het UWV (70%) wat aangevuld wordt door de werkgever (21%). Na 26 gewerkte weken gaat men in fase A een basispensioen opbouwen (dit wordt volledig door de werkgever betaald). Na 78 gewerkte weken gaat de werknemer automatisch over naar fase B.

Er zijn 2 situaties waarin men een fase B contract krijgt, na 78 gewerkte weken in fase A komt een werknemer automatisch in fase B. De uitzendorganisatie kan er ook voor kiezen om een medewerker direct een fase B contract aan te bieden, met bijvoorbeeld als reden meer zekerheid voor alle partijen. Men mag maximaal 6 fase B contracten hebben in 4 jaar. In de praktijk kan hier flexibel mee worden omgegaan, bijvoorbeeld 4 jaarcontracten, 3 jaarcontracten en 3 ‘3 maanden’ contracten, maar na 4 jaar dient de werknemer sowieso in te stromen in fase C (onbepaalde tijd). In de fase B contracten staat altijd een einddatum, echter er kunnen ook contracten worden afgesloten voor de ‘duur van het project’. Met een fase B contract heeft de werknemer meer zekerheid, maar dit houdt ook in een opzegtermijn van 1 maand. Men bouwt vanaf dag 1 een pluspensioen op van het Stipp, waaraan de werknemer ook zelf bijdraagt. De arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat volledig via het bureau, en bedraagt 91% van het salaris met als maximum het maximum dagloon (UWV). Daarnaast heeft een medewerker die minstens 2 jaar in dienst is geweest, recht op een transitievergoeding. Dit geldt voor alle (bepaalde tijd) contracten die op of na 1 juli 2015 zijn afgesloten. Voor meer informatie over deze ontslagvergoeding, lees hier ons nieuwsbericht. Bij dit contract horen echter ook verplichtingen. Wanneer een werknemer geen opdracht heeft (dit wordt ook wel leegloop genoemd), dient deze een opdracht onder zijn niveau ten allen tijde te accepteren. Bijvoorbeeld, een werkvoorbereider piping moet dan (bijvoorbeeld) een opdracht als uitvoerder accepteren. In het geval van leegloop, geldt er een aangepast salaris.

Een werknemer komt automatisch in fase C na 4 jaar bepaalde tijd contracten te hebben gehad. Fase C is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De zekerheden zijn in principe gelijk aan die bij een fase B contract, echter bij een fase C contract heeft de werknemer 2 maanden opzegtermijn. Bij dit contract horen ook verplichtingen. Wanneer een werknemer geen opdracht heeft (dit wordt ook wel leegloop genoemd), dient deze een opdracht onder zijn niveau ten allen tijde te accepteren. Bijvoorbeeld, een werkvoorbereider piping moet dan (bijvoorbeeld) een opdracht als uitvoerder accepteren. In het geval van leegloop, geldt er een aangepast salaris.

Werving en selectie werkt net iets anders dan uitzenden en detacheren. Bij werving en selectie gaat de kandidaat, na werving en selectie door de uitzendorganisatie, direct in dienst bij de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt dan een zogenaamde ‘fee’, dit is een percentage van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de kandidaat.