Arbeidsvoorwaarden

Wanneer je in dienst komt bij dNM Interim, geldt in basis de cao van de ABU. Deze is hier te downloaden. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden die hieronder worden toegelicht.

Alle kandidaten die in dienst komen bij dNM Interim worden ingeschaald en verloond volgens de inlenersbeloning. Dit betekent dat wij bij onze klanten nagaan welke CAO van toepassing is en de daarbijbehorende salarisschalen, overwerkpercentages, (periodieke) loonsverhogingen. Concreet betekent dit dus dat de volgende onderdelen van jouw arbeidsvoorwaarden hiermee samenvallen:

-Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld

-ATV / ADV (is verwerkt in het salaris)

-Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren

-Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald

-Eventuele onkostenvergoedingen

-Periodieken

Kandidaten in fase A gaan na 26 weken verplicht deelnemen aan de basispensioenregeling van het Stipp, zij hoeven hier zelf niets aan bij te dragen. Kandidaten in fase B en C worden aangemeld bij de plusregeling van het Stipp, en dragen ongeveer 1/3 van de kosten hieraan bij, dNM draagt 2/3 bij. Individueel kunnen er over het pensioen afwijkende afspraken worden gemaakt. Voor meer informatie over de pensioenregeling, kijk op de website van het Stipp.

Werknemers hebben bij dNM in ieder geval 24 vakantiedagen (op basis van 40 uur). Hier kan eventueel van worden afgeweken indien dit vanuit de inlener wordt gevraagd. Andere vormen van verlof, zoals zorg- en bijzonder verlof zijn afhankelijk van de fase waarin de werknemer zit. Feestdagen worden altijd doorbetaald, als de werknemer normaliter op die dag zou werken.

Bij ziekte heeft men in fase A 2 wachtdagen (men krijgt een wachtdagcompensatie bovenop het uurloon), daarna wordt 70% vanuit het UWV betaald en dNM vult dit aan tot 91%. In fase B en C heeft men 1 wachtdag en wordt de volledige 91% door dNM uitgekeerd, met als maximum wel 91% van het maximum dagloon.

Werknemers bij dNM Interim krijgen standaard 8% vakantietoeslag, dit wordt altijd in mei uitbetaald. (Of bij einde dienstverband!)

Wanneer de medewerker met eigen vervoer naar het werk gaat betaalt dNM reiskosten a 0,19 cent per kilometer. Wanneer de enkele reis dus 30 km is, krijgt de medewerker 2 x 30 x 0,19 = € 11,40 netto per gewerkte dag. Indien de medewerker geen eigen vervoer heeft is het eventueel mogelijk om een shortlease-auto in te zetten. Dit is geen vanzelfsprekende voorwaarde, want er moet binnen het tarief ook ruimte zijn.

Indien de medewerker met het openbaar vervoer reist, worden deze kosten tot op zekere hoogte vergoed door dNM. Iemand die iedere dag hetzelfde traject aflegt dient bijvoorbeeld een abonnement af te sluiten. De vergoeding geschiedt aan de hand van de vervoersbewijzen.

Indien je bij dNM komt werken (in fase A, B of uiteindelijk C) is het mogelijk om vakgerelateerde cursussen en opleidingen te volgen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan (herhaling) VCA (VOL) maar tegenwoordig wordt ook vaak gekozen voor een cursus werkvoorbereiding, of een ander discipline van Roser. Dit zijn 2 voorbeelden, maar in de praktijk is het per persoon af te stemmen waar de behoefte ligt, en natuurlijk ook waar de behoefte van de klant ligt op dat moment.