Nieuwsbrief 5: Wijziging ontslagvergoeding per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 verandert er het een en ander omtrent ontslagvergoedingen. Wanneer een medewerker minstens 2 jaar in dienst is geweest, moet de werkgever de zogenaamde transitievergoeding betalen, deze vergoeding dient te worden gebruikt voor (om)scholing of outplacement. Deze vergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden dat de medewerker een contract had en is afhankelijk van het aantal jaren dat een medewerker in dienst is geweest:

  • De ontslagen medewerker krijgt per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding
  • Wanneer de medewerker langer dan 1o jaar in dienst is geweest, krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.
  • Wanneer de medewerker 50 jaar of ouder is EN langer dan 10 jaar in dienst is geweest geldt voor elk half dienstjaar vanaf het 50e jaar, tot 2020, 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar. (Wanneer de werkgever minder dan 25 werknemers in dienst heeft geldt dit niet).
  • De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris en de hoogte hiervan is maximaal 75000 euro. Wanneer de werknemer meer dan 75000 euro verdient bedraagt de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

Geen transitievergoeding

  • Als de medewerker korter dan 2 jaar in dienst is geweest
  • Als ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de medewerker
  • Als medewerker jonger dan 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt
  • Als medewerker AOW / pensioengerechtigde leeftijd heeft
  • Als in de CAO van werkgever een gelijkwaardige voorziening voor een vergoeding is opgenomen
  • Bij faillissement of schuldsanering van werkgever

Wanneer werkgever al transitie- en inzetbaarheidskosten heeft gemaakt, mogen deze in mindering worden gebracht op de te betalen vergoeding. Hierbij valt te denken aan kosten die gemaakt zijn ter verhoging van inzetbaarheid medewerker, of voorkomen van werkloosheid zoals scholingskosten of outplacementskosten.

De wijziging is onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid en gaat in per 1 juli 2015.

De informatie in deze nieuwsbrief komt van de website van de Rijksoverheid.

Share