Nieuwsbrief 8: dNM Interim bij ‘Doe maar Duurzaam’

dNM Interim heeft deelgenomen aan het RTL 7 programma Doe maar Duurzaam. Half september 2015 zijn de opnames geweest, bij ons op kantoor en in industriegebied Vlissingen-Oost. Jaco Dingemanse (projectleider) vertelt over hoe het is om via dNM te werken, Bob Legius (samenwerkingspartner voor de dNM Vakschool) praat over talent en de vakschool en Claudia legt uit hoe een uitzend- of detacheringsbureau werkt, en dat het werken via een detacheringsbureau prima kan verlopen, mits alles goed geregeld is.

De reden om deel te nemen aan dit programma is om het begrip duurzaamheid op een andere manier te belichten. Men denkt snel aan elektrische auto’s, een papierloos archief, zonnepanelen en LED verlichting. dNM gaat voor duurzaamheid binnen haar relaties met werknemers en inleners, en voor een duurzame inzetbaarheid van kandidaten. De fundering hiervan wordt gelegd door als detacheringsbureau in ieder geval aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie zoals de ABU of NBBU. Deze organisaties zetten zich onder andere in voor de belangen van de flexwerkers en zorgen ervoor dat flexwerkers gelijke rechten en plichten hebben als vaste medewerkers. Een bureau dat is aangesloten bij een van deze organisaties, voldoet aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies en veiligheid. Daardoor hebben opdrachtgevers en werknemers de garantie dat dit bureau staat voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.  Omdat er een periodieke controle plaatsvindt, blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Daarnaast is er ook het NEN 4400-1 certificaat. In combinatie met het lidmaatschap van de ABU, wordt er dus door externe partijen op toegezien dat de medewerker op de juiste manier wordt verloond; dus dat het juiste loon wordt gehanteerd (minstens gelijk aan wat de medewerkers van de inlenende partij ontvangen), dat ziekte / feestdagen / bijzonder verlof op de juiste manier worden doorbetaald, dat men voldoende vakantiedagen opbouwt (minstens 24 dagen op basis van 40 uur), een correcte uitbetaling van vakantiegeld enzovoort. Iedereen heeft er baat bij dat er correct wordt verloond, het bureau, de werknemer maar ook de opdrachtgever. Door de WAS – Wet Aanpak Schijnconstructies – wordt het foutief verlonen namelijk verhaald op de opdrachtgever.

Duurzaamheid wil dus in dit geval zeggen, het op een eerlijke en transparante manier invulling geven aan het werkgeverschap door een detacheringsbureau, met als resultaat tevreden werknemers, die lang met je willen samenwerken, en die je door scholing en begeleiding ook naar een hoger niveau tilt, en uiteraard tevreden opdrachtgevers, waar langdurige relaties uit voortkomen. Uiteindelijk resulteert dit allemaal ook in het zogenaamde ‘maatschappelijk verantwoord’ ondernemen, dNM staat SAMEN met haar medewerkers midden in de maatschappij.

Bekijk hieronder het item!

 

 

Share