Supply Chain Planner

Voor een goede relatie zoeken wij een Supply Chain Planner locatie IJmuiden. We zoeken iemand die  logistieke processen optimaal kan plannen, zodanig dat de juiste batches met artikelen en materialen efficiënt aangeleverd kunnen worden aan de organisatie tegen de meest gunstige kostenstructuur en borgt tijdige leveringen en een juist voorraadniveau.

Solliciteer nu!

Wat zijn je taken als Supply Chain Planner?

-Bepaalt, aan de hand van historische data en toekomstige marktontwikkelingen de meest gunstige voorraad aan artikelen en materialen.

-Ontwikkelt stuurinformatie (kengetallen) die helpen bij het efficiënt managen van de logistieke processen 

-Plant de levering van artikelen en materialen over de verschillende vestigingen zodanig dat de beschikbaarheid hiervan geborgd is en zonder dat teveel artikelen en materialen op voorraad gehouden hoeven te worden

-Coördineert de cycle courts in de decentrale vestigingen.

-Adviseert de organisatie over de samenstelling en het aantal servicekoffers (zowel centraal als decentraal).

-Produceert periodiek managementinformatie en –rapportages en verstrekt deze aan de Supply Chain Manager.Adviseert bij de keuze over de locatie van de decentrale warehouses.

-Adviseert over de optimale inrichting van de warehouses (vloer lay-out, de ontwikkeling van logistieke werkwijzen en procedures, de meest optimale transportmogelijkheden et cetera).

-Adviseert over de wijze waarop logistieke processen optimaal kunnen aansluiten op de overige (bedrijfs) processen.

-Zorgt dat de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in het ERP systeem.

Bij wie?

Onze klant is wereldwijd serviceprovider van navigatiesoftware en -oplossingen binnen de scheepvaart.

Wat vragen wij?

-MBO Niveau

-Beheerst de betreffende modules in het ERP systeem. Is in staat om rapportages uit het ERP systeem of uit andere systemen te maken.

-Behaalt de gewenste output tijdig, volledig en op de juiste manier, ook als er sprake is van tegenslag of tegenwerking.Werkt zorgvuldig, netjes en ordelijk.

-Controleert de uitgevoerde werkzaamheden grondig en ziet zelden fouten over het hoofd.

-Werkt doelgericht, efficiënt en (kosten) effectief. Anticipeert op knelpunten en onderneemt gericht actie wanneer dat nodig is.Is bij de uitvoering van het werk alert op de gevolgen voor andere activiteiten

-Toont inzet bij de uitvoering van de werkzaamheden. Is besluitvaardig, zet nieuwe dingen op gang en zoekt en benut kansen.

-Creëert initiatieven om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de werkprocessen en de kwaliteit van de output te verbeteren (als continu proces).

Wat bieden wij?

-Je salaris stemmen we samen af, afhankelijk van je ervaring

-24 vakantiedagen (obv 40 uur per week) en doorbetaling van feestdagen

-8 % vakantietoeslag

-reiskostenvergoeding volgens CAO ABU, 0,19 cent per kilometer

-Projectduur circa 3 tot 6 maanden, startdatum z.s.m.

Waarom kies je voor dNM?

dNM is een serieus werkgever met aandacht voor haar medewerkers. Wij regelen alles zelf en wij garanderen een betrouwbare en eerlijke samenwerking, met arbeidsovereenkomsten die volledig conform de wet-en regelgeving zijn opgesteld. 

Share