Werkwijze

dNM hanteert een pro-actief wervingsbeleid. Dit houdt in dat wij opdrachten of projecten zoeken voor kandidaten, en niet andersom. We vinden het belangrijk om een baan te vinden die goed past bij de wensen, achtergrond maar ook bij de persoon zelf. Wij werken dan ook uitsluitend op afspraak en zijn geen inloopkantoor. Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van warme contacten, dus via andere medewerkers of kandidaten in contact komen met potentiële nieuwe werknemers. Ook gebruiken we natuurlijk online wervingskanalen zoals LinkedIn, en in mindere mate vacaturebanken.

dNM komt via diverse kanalen in contact met potentiële werknemers. Dit kan via huidige werknemers zijn, via LinkedIn of andere social media, via jobboards zoals werk.nl of via opdrachtgevers zelf. Wij screenen de kandidaten en benaderen hen telefonisch.

Als het eerste (telefonische) contact prettig is verlopen volgt er een persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor. We kijken naar de diploma’s en certificaten, trekken eventueel referenties na en bespreken de wensen van de kandidaat op het gebied van functie, soort werkgever en arbeidsvoorwaarden. Dit alles kan ook zonder dat er een vacature is, want dNM werkt vanuit de talenten en wensen van de kandidaat.

Na overleg met de kandidaat gaan we deze voorstellen bij de opdrachtgevers, waarvan wij denken dat deze passen bij de wensen en eisen van de kandidaat. We informeren de kandidaat bij welke klanten we hem of haar introduceren, en voor welke functie.

Wanneer de opdrachtgever positief reageert op de kandidaat wordt er door dNM een gesprek gearrangeerd tussen de kandidaat en opdrachtgever. Duidelijke communicatie en een snelle opvolging is hierbij van groot belang, soms is het dus mogelijk dat er iemand van dNM meegaat naar het gesprek om de voortgang te bewaken.

Als het gesprek positief is geweest kan de kandidaat starten. Vooraf is er natuurlijk al het een en ander besproken qua arbeidsvoorwaarden en contractvorm (werving en selectie of fase A/B). dNM zorgt ervoor dat contractueel alles wordt vastgelegd, en dit wordt ook op kantoor besproken en uitgelegd.

Na plaatsing van de kandidaat start de volgende fase binnen de bemiddeling, namelijk een stuk evaluatie en coaching, afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat is geplaatst. Als dit werving en selectie is, en de werknemer treedt direct in dienst bij de opdrachtgever, dan draagt dNM deze over naar de opdrachtgever. In de meeste gevallen plaatst dNM echter de kandidaat op detacheringsbasis, dus is dNM ook verantwoordelijk voor het traject van nazorg, evaluatie en coaching. Projectbezoeken, gesprekken met de klant over het functioneren en de kandidaat indien gewenst voorzien in bijscholing of vakgerichte cursussen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de kwaliteit van het werk, de ontwikkeling van de werknemer, duurzame inzetbaarheid en de klanttevredenheid!