Duidelijke en eerlijke afspraken, dat is DNM!

Algemeen

Voor je dienstverband bij DNM geldt als overkoepelende CAO altijd de CAO van de ABU. De meest recente versie kun je op deze pagina downloaden.

Inlenersbeloning

Als je bij DNM komt werken wordt je direct ingeschaald en verloond volgens de inlenersbeloning. Dit betekent dat wij bij onze klanten nagaan welke CAO van toepassing is en de daarbijbehorende salarisschalen, overwerkpercentages, (periodieke) loonsverhogingen. Concreet betekent dit dus dat de volgende onderdelen van jouw arbeidsvoorwaarden hiermee samenvallen:

-Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld

-ATV / ADV (is verwerkt in het salaris)

-Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren

-Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald

-Eventuele onkostenvergoedingen zoals thuiswerkvergoeding

-Periodieken

Pensioen

Kandidaten in fase A gaan na 8 weken verplicht deelnemen aan de basispensioenregeling van het Stipp, zij hoeven hier zelf niets aan bij te dragen. Kandidaten in fase B en C worden aangemeld bij de plusregeling van het Stipp, en dragen ongeveer 1/3 van de kosten hieraan bij, DNM draagt 2/3 bij. Voor meer informatie over de pensioenregeling, kijk op de website van het Stipp.

Vakantie en ziekte

Als je bij DNM werkt heb je in ieder geval recht op 25 vakantiedagen, op basis van 40 uur per week. Daarnaast worden wettelijk vastgestelde feestdagen doorbetaald, indien je normaliter op die dag ook zou werken. Als je bijvoorbeeld 4 dagen per week werkt, en je werkt nooit op de maandag, dan krijg je bijvoorbeeld 2e Paasdag niet uitbetaald als feestdag. Niet opgenomen vakantiedagen worden bij een einde dienstverband, of een overgang van fase A naar fase B (of C) altijd uitbetaald. 

Bij ziekte heb je in fase A 2 wachtdagen (je krijgt een wachtdagcompensatie bovenop het uurloon), daarna wordt 70% vanuit het UWV betaald en DNM vult dit aan tot 90%. In fase B en C heb je 1 wachtdag en wordt de volledige 90% door DNM uitgekeerd, met als maximum wel 90% van het maximum dagloon. Tijdens langdurige ziekte verzorgt DNM ook de reintegratie. 

Vakantietoeslag

Je bouwt 8,33 % vakantiegeld op tijdens je dienstverband bij DNM. Dit wordt, -afhankelijk van wanneer de periode afloopt-, eind mei uitbetaald. Tussentijds vakantiegeld laten uitbetalen is niet mogelijk, alleen bij uitdiensttreding. 

Reiskosten en vervoer

Als je met eigen vervoer naar je werk gaat, betalen wij de reiskosten. Deze zijn 0,19 cent netto per kilometer.  Zakelijke kilometers worden op dezelfde manier vergoed. 

Het kan gebeuren dat je met het OV reist, deze kosten worden vergoed op basis van een trajectabonnement, welke je zelf afsluit. De vergoeding wordt dan uitbetaald aan de hand van de vervoersbewijzen. 

Indien je voor je werk door de tunnel moet, wat bijvoorbeeld in regio Zeeland of Antwerpen eerder regel is dan uitzondering, vergoeden wij de tol op basis van het T-Tag of abonnementstarief. Je dient hiervoor dan wel zelf een T-Tag aan te schaffen of abonnement af te sluiten bij de desbetreffende tunnel.