01-10-2021 | Goes
Het belang van een inspectie- en testplan!

Afgelopen week heeft DNM weer een bezoek gebracht aan één van haar medewerkers. Mike is werkzaam als medewerker QA/QC voor onze opdrachtgever Ebert Hera. Zij voeren werkzaamheden uit op locatie Shell Moerdijk.

Bij een Turnaround (TA), ook wel bekend als onderhoudsstop of shutdown, wordt een fabriek, plant of unit volledig en/of deels stilgelegd om onderhouds- of reparatie- of inspectiewerkzaamheden uit te voeren. De turnaround is een zeer impactvol en complex project en daarom al lang van tevoren en minutieus gepland, opdat de werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek, beheerst en vlekkeloos kunnen worden uitgevoerd.

Het gehele (pre) turnaround proces bestaat uit verschillende fases. We onderscheiden de scoping-, de voorbereidings-, pre-turnaround-, turaround en de nazorgfase. Iedere fase op zich is even belangrijk, waarbij de kwaliteit van de opgeleverde doelstelling gezamenlijk het succes bepalen van de gehele turnaround.

turnaround

Onze medewerker Mike maakt bijvoorbeeld een inspectie- en testplan. Dit is een belangrijk document tijdens alle fases van een turnaround. Hierin beschrijf je de beoordelingsmethoden en frequenties van keuringen. Zo is het voor alle betrokken partijen duidelijk wat er verwacht wordt en na welke bewerking er zogenoemde hold- en witnesspoints (stoppunten) zijn gepland.

Als alle inspecties en testen zijn verricht checkt Mike de documentatie en levert deze af aan de klant. Tijdens productie wordt het een technisch document, men voegt steeds weer documenten toe. 

Wij wensen Mike nog heel veel werkplezier bij Ebert Hera.