Teamspelers met de juiste instelling!

Het DNM Projectteam richt zich op producenten en aannemers actief in de chemische industrie, petrochemische industrie en de energie sector.

We dragen bij aan nieuwbouw, uitbreidings, onderhouds en opwaarderingsprojecten door:

• het plaatsen van teams met (multi)disciplinaire specialisten en
• het voeren van constructiemanagement.

Projectteam samenstellen

DNM assisteert u graag met het inzetten en samenstellen van een van onze projectteams.
Wij hebben technische professionals in vaste dienst. Daarnaast beheert DNM een uitgebreid netwerk van technische professionals. Op deze manier kunnen we een team eventueel snel aanvullen met een professional.

Met een DNM Projectteam krijgt u professionals met de gevraagde kennis en kunde, teamspelers met de juiste instelling!

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de volgende functieprofielen;
Projectmanager, Projectleider, Planners (P6. MS Projects, Roser), Werkvoorbereiders, Quality Control, Veiligheidskundige en eventueel secretariële/administratieve ondersteuning.

Betrouwbare relatie

Het projectteam van DNM combineert hands-on ervaring binnen uw vakgebied met verstand van projectmatig werk. Of het nu gaat om de voorbereiding van een TA, een maintenance contract of nieuwbouwproject we kijken verder dan de laatste plaatsing. Graag bouwen we aan een waardevolle zakenrelatie gestoeld op wederzijds respect en vertrouwen. Dit bereiken wij onder meer door ons te verdiepen in uw bedrijfscultuur en uw project. Door helder te zijn over onze beperkingen en mogelijkheden en uw wensen en verwachtingen komen we niet voor verassingen te staan.

De inzet van onze professionals heeft een gunstige invloed op de kwaliteit en efficiëntie van uw projecten. We werken op regiebasis met vooraf vastgelegde tarieven of op lumpsum basis en een vooraf geschatte projectduur. Hierdoor worden de kosten van uw projecten direct beheersbaar.

Veiligheid

De directie van DNM, zal bij het voorbereiden en uitvoeren van het algemeen ondernemingsbeleid, het beleid mede richten op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn en het voorkomen van ziekteverzuim in verband met de arbeid.

Het beleid is gericht op het bevorderen en handhaven van een zodanige werkwijze en gedrag dat persoonlijk letsel en/of schade aan de gezondheid aan onze medewerkers. uitzendkrachten en derden, alsmede materiële schade wordt voorkomen. Uitgangspunt van het beleid is tenminste te voldoen aan de vigerende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

Door DNM zal gestreefd worden naar een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid.

Samen met onze inleners/opdrachtgevers zullen wij duidelijke afspraken maken over de, door onze uitzendkrachten en medewerkers, te volgen veiligheidsregels en instructies op de objecten/-werkplekken waar zij te werk worden gesteld.

Er zal jaarlijks een activiteitenplan worden opgesteld om het streven naar continue verbetering te concretiseren. Evaluatie van dit plan zal (jaarlijks) plaatsvinden door de directie.

Kennis
 
Het gaat erom om het juiste team op het juiste project in te zetten. Om dit te bereiken werken we met een team van goed technisch opgeleide professionals, die naast ervaring beschikken over gedegen marktkennis en vakkennis. Vanzelfsprekend houden we de ontwikkelingen binnen onze vakgebieden nauwlettend in de gaten. Van junior tot senior medewerker: u kunt rekenen op onze gekwalificeerde projectmedewerkers

Daarnaast hanteert DNM een pro-actief scholingsbeleid. Zo zorgen wij er niet alleen voor dat alle benodigde certificaten up to date blijven maar dragen wij ook ons steentje bij aan de persoonlijke ontwikkeling en loopbaan van de professionals die bij ons een vaste aanstelling hebben.
Daar heeft niet alleen de professional iets aan, u bent verzekerd van een professional met een gezonde dosis ambitie die op de hoogte is van actuele ontwikkelingen.

Voortgang
 
Gedurende het project onderhoudt het projectteam van DNM persoonlijk contact met zowel u, de opdrachtgever, als met onze teams ter plaatse. Ook kan het voorkomen dat een medewerker van het team aangewezen wordt als contact persoon en u op de hoogte houdt van het dagelijkse reilen en zeilen. Op deze manier blijven we gezamenlijk op de hoogte van het functioneren van het projectteam en kunnen we snel inspelen op eventueel veranderde behoeften.